Styrelse


Källsbyvägens Samfällighetsförenings styrelse består av

 

Dirk Wallem, Ordförande och Kassör

Lars B Gustafsson Ledamot

Lars Krook, Sekreterare

Daniel Andersson, Ledamot

Patrik Andersson, Ledamot

Martin Gunnarsson, Suppleant

Urban Swahn, Suppleant

 

Kontakta oss:

styrelsen@kallsbyvagen.se

ordforanden@kallsbyvagen.se

kassoren@kallsbyvagen.se

sekreteraren@kallsbyvagen.se  

valberedningen@kallsbyvagen.se  

 

Styrelsemöten


Styrelsen träffas flera gånger per år för att diskutera vägens drift och underhåll. På medlemssidan finns kort information från dessa.

 

 

 

 

                        

 

 

 

Filer

Källbyvägens Samfällighetsförening • styrelsen@kallsbyvagen.se •