Protokoll


Nedan finns stämmoprotokoll från Källsbyvägens Samfällighetsförening.

 

Årsmötesprotokoll 2022 (5 juli 2022)

Årsmötesprotokoll 2021 (1 juli 2021)

Årsmötesprotokoll 2020 (7 juli 2020)

Årsmötesprotokoll 2019 (4 juli 2019)

Årsmötesprotokoll 2018 (6 juli 2018)

Årsmötesprotokoll 2017 (6 juli 2017)

Årsmötesprotokoll 2016 (4 juli 2016)

Årsmötesprotokoll 2015 (2 juli 2015)

Årsmötesprotokoll 2014 (3 juli 2014)

Årsmötesprotokoll 2013 (3 juli 2013)

Årsmötesprotokoll 2012 (26 juli 2012)

Årsmötesprotokoll 2011 (14 juli 2011)

Protokoll extrastämma 2010 (14 oktober 2010)

Årsmötesprotokoll 2010 (14 juli 2010)

Årsmötesprotokoll 2009 (29 juli 2009)

Årsmötesprotokoll 2008  (29 juli 2008)

Årsmötesprotokoll 2007  (31 juli 2007)

Årsmötesprotokoll 2006 (10 augusti 2006)

Årsmötesprotokoll 2005 (26 juli 2005)

Årsmötesprotokoll 2004 (29 juli 2004)

Årsmötesprotokoll 2002 (30 juli 2002)

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

Källbyvägens Samfällighetsförening • styrelsen@kallsbyvagen.se • 

juli