Bäste besökare!


Detta är Källsbyvägens Samfällighetsförenings webbplats. Här finner du protokoll, ekonomisk information och annat som berör vägen och föreningens verksamhet.

 

Föreningens strategi finner du här.

 

Vissa sidor och dokument är endast för föreningens medlemmar. Kontakta sekreteraren@kallsbyvagen.se  för att få inloggningsuppgifter.

 

  


Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Källsbyvägens Samfällighetsförening

 


 

 

 

Vid pensionatet, oktober 2010

 

 

Invigning av Etapp 2, juli 2012

Källbyvägens Samfällighetsförening • styrelsen@kallsbyvagen.se •